Teknolojik dönüşüm işe alım kriterlerini değiştiriyor

TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş,  özellikle teknolojik uygulamalardaki gelişmelerin bankalarda hem mevcut rollerin değişmesine hem de daha önce olmayan yeni rollerin doğmasına yol açtığını söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına katılan Altıntaş, bankaların hem mevcut çalışanlarda hem de yeni işe aldıkları çalışanlarda aradıkları yetkinliklerin eskiye oranla oldukça değiştiğini kaydetti. Dijital, data ve çevikliğin en ön plana çıkan konular olduğunun altını çizen Altıntaş, “Artık karmaşık problemler çağındayız, Rönesans dönemindeki gibi tek adam kavramı başarıyı getirmiyor” dedi.

İş dünyasında aranan yetkinliklerin de bu hızlı değişimler doğrultusunda önemli ölçüde değiştiğinin altını çizen Altıntaş, “Son dönemde yeni işe alımlarda, gereken teknik uzmanlık dışında analitik yönü güçlü, veriyi hızlı analiz edip anlamlı sonuç üretebilen, karmaşık sorunları çözme kabiliyeti yüksek, kritik düşünme kapasitesi olan, yenilikçi yaratıcı ve girişimcilik kasları güçlü, disiplinlerarası bağlantıları anlayıp proje yönetebilen, koordinasyon becerisi olan, duygusal zeka seviyesi yüksek ve bilişsel esnekliği olan, en önemlisi de işbirliği yapabilen, “Ben değil biz” diyebilen adayları daha fazla tercih ediyoruz” diye konuştu.

‘İŞBİRLİĞİ YAPABİLMEK İÇİN DÜŞÜNCE YAPIMIZDA DA DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR’

“İşbirliği yapabilmek için düşünce yapımızda da değişiklik gerekiyor” diyen Altıntaş, ‘Ben yerine biz’ diyebilen bir düşünce yapısının artık bizi  başarıya götüreceğini vurguladı. Altıntaş, bu kapsamda çalışma arkadaşlarını, mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması ile ihtiyaç duyulan yeni roller için hazırladıklarını belirtti. Yeni nesil bankacı denildiğinde artık daha farklı ve yeni yetkinliklerden bahsedildiğini vurgulayan Altıntaş, günümüzde bankacılık sektörünün hız ve dijital dönüşümden en çok etkilenenler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bu nedenle de dijital, data ve çeviklik en çok konuştuğumuz konular arasında geliyor” dedi.

 ‘TOPLUM 5.0 KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ’

Banka olarak 2008 yılından bu yana her sene farklı bir temayı ele aldıkları ‘Akıl Fikir Buluşması’nda gerek teknolojik gelişmeleri, gerek iş yapış şekillerindeki yenilikleri, yeni yaklaşım ve trendleri incelediklerini ve kurumlara neler katacağını tüm yönleriyle el aldıklarını kaydeden Altıntaş, “O yılın teması bize inovasyon çalışmalarımızda hangi yöne odaklanmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu yılki buluşmamızın teması Aklım Gelecekte: ‘Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki’ idi” diye konuştu.

Teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediğini ve bu hızla ilerlerken ‘Nereye doğru ilerliyoruz’ diye sormak ve nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi düşünmek gerektiğini ifade eden Altıntaş, teknoloji alanında yapılan çalışmaların sadece ekonomik gelişmeye değil aynı zamanda toplumumuzun sosyal problemlerine çözüm bulmaya ve insan hayatına pozitif etki sağlamaya da odaklanması gerektiğine inandıklarının altını çizdi. İlk kez Ocak 2016’da Japon Hükümeti tarafından kullanılan, global çapta ise Almanya’da düzenlenen CeBIT2017 fuarında duyulan ‘Toplum 5.0’ teriminin önemine dikkat çeken Altıntaş şöyle devam etti: “Toplum 5.0; hızla ilerleyen teknolojik gücü doğru yönetecek süper akıllı topluma doğru giderken, teknolojiyi sadece ekonomik gelişme için değil aynı zamanda toplumların sosyal problemlerini çözmek için kullanmayı ve teknoloji ile insanların refah düzeyini artırmayı amaçlayan bir kavram.”